Naifmvlog

Naifm vlog Gossip and News

නිර්ධන යෝග

පුද්ගලයකුගේ උපන් වෙලාවට සාදන ජන්ම පත්‍රයෙන් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවිතයේ අතීතය, වර්තමානය හා අනාගතය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ හැකිය. එහිදී එම ජන්මියාට සිදුවන කරදර, මාරක, දුක්පීඩා මෙන්ම ඉදිරියට සිදුවීමට තිබෙන දුක්පීඩා, මාරක, කරදර පිළිබඳවද පැවැසිය හැකිය. ජන්ම පත්‍රයේ පවතින සුබ, අසුබ යෝග පලදෙන කාල සීමාවන්ද පැවැසිය හැකිය.ජන්මියා දිළිඳුකර පාරට ඇද දමන නිර්ධන යෝග බොහෝ ජන්ම පත්‍රවල දැකිය හැකි නමුත් ඇතැම් නිර්ධන යෝග ජන්ම පත්‍රයේ ඇති අනෙකුත් ග්‍රහ පිහිටීම්වලින් භංගවන අවස්ථාද දැකිය හැකිය. නිර්ධන යෝග ජන්ම පත්‍රයක පිහිටනුයේ අදාළ ජන්මියා පෙර භවවල කළ අකුසල කර්ම මූලික කරගෙනය. යම් මට්ටමකට ධනය තිබූ අයෙක් වුවද නිර්ධන යෝගය පලදෙන කාලය ලැබූවිට ඔහුගේ ධනය සොර සතුරන් පැහැරගැනීම්, නොයෙකුත් වංචාවලට හසුවීම්, ගංවතුර, නායයෑම්, සුළිසුළං ආදියට මැදිවී දේපළ විනාශවීම්, ඉඩම් නඩුවක් වැනි දිගුකලක් ගතවන නඩුවකට පැටලීම්, වියදම් අධික රෝග සෑදීම ආදිය දැකිය හැකිය.ජන්මියා දිළිඳු කරන යෝග අතර සකට යෝගය, කේමදෘම යෝගය, කාල සර්ප යෝගය, හතර කේන්දරය පාඵවීම ප්‍රධාන වෙයි. මෙම යෝග ජන්ම පත්‍රයේ තිබුණද එය අනෙක් ග්‍රහ පිහිටීමකින් භංග වෙයි නම් නිර්ධන යෝගයට අදාළ අසුබය සිදුනොවනු ඇත.

ඊට අමතරව සර්ප යෝගය, සකට යෝගය, ශූල යෝගය වැනි බොහෝ යෝග ජන්මියා දිළිඳුභාවයට පත්කරයි. ඉහත සඳහන් යෝග ජන්ම පත්‍රයක පිහිටන ආකාරය හා භංග වන ආකාරය විමසමු. කේමදෘම යෝගය චන්ද්‍රයාගේ දෙපස කිසිදු ග්‍රහයකු නොසිටීමෙන් කේමදෘම යෝගය උදාවේ. මෙම කේමදෘම යෝගය පිහිටි ජන්මියා දුප්පත් කමෙන් මිරිකෙන ජීවිතයේ සෑම වැඩකදීම අසාර්ථකත්වය පෙන්වන, සොරසිත් ඇති, අනුන්ට බැළමෙහෙවරකම් කරන, තමාට කියා අඹුදරුවන් නැති, විවාහ වුවද විවාහය අසාර්ථක, ශරීරය නිතර අපිරිසුදුව තබා ගන්නා, මරණය පවා දුකසේ සිදුවන අයෙකි. කේන්දරයක කේමදෘම යෝගය පිහිටියද එම කේන්දරයේ අනෙකුත් ග්‍රහපිහිටීම්වලින් එහි අසුබය භංග වී යන අවස්ථා බොහෝ දැකිය හැකිය. කේමදෘම යෝගය භංග වන අවස්ථා බ චන්ද්‍රයා සිටින ස්ථානයට හෝ එහි දෙපස රාශිවලට සුබ ග්‍රහයකුගේ ප්‍රබල දෘෂ්ටියක් වැටීම.* ගජකේශරී යෝගය හෝ චන්ද්‍රාදී යෝගය යෙදී තිබීම.* ලග්නයෙන් 4 වැන්නේ ග්‍රහයකු හෝ ග්‍රහයන් කිහිප දෙනකු තැන්පත් වීම.* ලග්නයේ 7, 10 ස්ථානවලින් එකක හෝ ග්‍රහයකු හෝ ග්‍රහයන් කිහිපදෙනකු තැන්පත්වීම.* සඳුගෙන් කේන්ද්‍රස්ථානයක ග්‍රහයන් සිටීම.* නවාංශකයෙන් සඳු සිටින ස්ථානයේ දෙපස ග්‍රහයකු හෝ ග්‍රහයන් සිටීම.

කේමදෘම යෝගය භංගවන ක්‍රම නවාංශකයේ සඳු සිටින රාශිය, ලග්න කේන්දරයට ආදේශ කළ විට එම රාශිය දෙපස ග්‍රහයන් සිටී නම් ද කේමදෘම යෝගය භංග වේ. ගජකේශරී යෝගයෙන්, කේමදෘම යෝගය භංග වේද එම ගජකේශරී යෝගයට අදාළ ගුරු අට අධිපති නොවිය යුතු බවද තරයේ සිතට ගත යුතුය. සකට යෝගය නිර්ධන යෝග අතර අනෙක් ප්‍රධානතම යෝගය සකට යෝගයයි. කේන්දරයක ගුරු ග්‍රහයා සිටින ස්ථානයේ සිට 6 වැන්නේ, 8 වැන්නේ හෝ 12 වැන්නේ සඳු සිටීම සකට යෝගයයි. සක යනු රෝදයට කියන පර්යාය පදයකි. රෝදය පෙරළීමේදී උඩින් පිහිටි කොටස යටටත්, යටින් පිහිටි කොටස උඩටත් යනුවෙන් නොනැවතී ගමන් කරයි. සකට යෝගය පිහිටි පුද්ගලයාගේ ජීවිතයද මේ ආකාර වේ. ජීවිතය පුරාම නැඟීම් මෙන්ම බැසීම්ද උරුම වෙයි. මොවුන්ට රාජ යෝග, වෙනත් සුබයෝග පලදීම අවම කරයි. තවද මෙවැනි ජන්මීන්ට ජීවිතයේ පුරාවටම විටින් විට දුප්පත්කම ඇතිවෙයි. නෑදෑ හිතමිතුරන් වෙන් වෙයි. මුඵ ජීවිතයම මෙන්ම අවසානයේ මරණයද අවාසනාවන්ත, අසරණ ආකාරයට සිදුවෙයි.

නමුත් මෙම සකට යෝගයද භංගවන ක්‍රම කිහිපයක්ම ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන්ය.සකට යෝගය භංගවන ක්‍රම* සඳු ග්‍රහයා උච්ච, ස්වක්ෂේත්‍ර ආදී ප්‍රබල බලයකින් යුක්ත වීම.* ගුරු ග්‍රහයා ලග්නයෙන් කේන්ද්‍ර ගතවීම.* ගුරුගේ බලය ප්‍රබලවීම(කේන්දරයෙහි).* සඳු ග්‍රහයා ලග්නයෙන් කේන්ද්‍රගතවීම.ඉහත සඳහන් පිහිටීම් එකක් හෝ සකට යෝගය හිමි කේන්දරයක වෙයි නම් ඔහුට හෝ ඇයට හානියක් නැත. නමුත් සඳු පිහිටි ස්ථානයේ ඵලයට හානි පැමිණෙයි. හතර කේන්දරය පාඵ වීමද නිර්ධන වීමට බලපාන බව පොතපතේ සඳහන් වෙයි. හතර කේන්දරය පාඵ වීම යනු කේන්ද්‍රස්ථාන හතරේම ග්‍රහයන් නොමැති වීමයි.ලග්නයෙන් ජන්මියාගේ පෞරුෂයත්, 4 වැන්නෙන් දේපොළත්, 7 වැන්නෙන් විවාහයත්, 10 වැන්නෙන් රැකියාවත් යන ජීවිතයට වඩා වැදගත් කරුණු සියල්ල අහිමිවී දුගී දුප්පත් භාවයට පත්වෙයි. තවද මෙවැනි ජන්මීන් ඉතා අවාසනාවන්තය.නමුත් හතර කේන්දරය පාඵවීමද ජන්ම පත්‍රයේ ඇති අනෙකුත් ග්‍රහ පිහිටීම්වලින් භංගවන අවස්ථා බොහෝ ඇත. එම ග්‍රහ පිහිටීම්වලින් භංගවීම සිදුවූ හතර කේන්දරය පාඵ ජන්මීන්ට ඉහත කිසිදු අවාසනාවක් සිදුනොවේ.

හතර කේන්දරය පාඵවීම භංගවන ක්‍රම* සඳුගෙන් 1, 4, 7, 10 යන ස්ථානයක ග්‍රහයන් සිටීම.* සඳුගෙන් ත්‍රිකෝණගතව එනම් 5, 9 ස්ථානයක ග්‍රහයන් සිටීම.* ලග්නාධිපති, නවාංශක කේන්දරයේ කේන්ද්‍රස්ථාන හතරින් එකක වීම.* ලග්න කේන්දරයේ 4 අධිපති නවාංශක කේන්දරයේ 5, 9 ආදී ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක වීම.* ලග්නයට ගුරුගේ දෘෂ්ටිය වැටීම.* සඳු සමඟ ග්‍රහයකු වීම.* චන්ද්‍රාදී යෝගය හෙවත් සඳුගෙන් 6, 7, 8 යන ස්ථානවල බුධ, ශුක්‍ර, ගුරු සිටීම. කාල සර්ප යෝගය ජ්‍යොතිෂයේ කාල සර්ප යෝගය නිර්ධන යෝගයක් සේ සලකා කටයුතු කරන අවස්ථා බොහෝය. මෙලෙස නිර්ධන යෝගයක් සේ සලකනු ලබන්නේ අභිමුඛ කාල සර්පයයි. එනම් සියලුම ග්‍රහයන් රාහුගේ මුඛයට ගමන් කිරීමයි. කාල සර්ප යෝගය 12 ආකාර වෙයි. එයින් 6ක් අභිමුඛ කාල සර්ප ගණයට වැටෙයි. එනම්, රාහු 1 හා කේතු 7 කාල සර්පය-විපරීත රාහු 2 හා කේතු 8 කාල සර්පය-කුලීන රාහු 3 හා කේතු 9 කාල සර්පය-වාසුකී රාහු 4 හා කේතු 10 කාල සර්පය-සංතප්ප රාහු 5 හා කේතු 11 කාල සර්පය-පාද රාහු 6 හා කේතු 12 කාල සර්පය-මහා පද්ම අභිමුඛ කාල සර්පයක් හිමි ජන්මියා දිළිඳුවීම අවාසනාව මුඵ ජීවිතය පුරාම පැවැතීම, විවාහයක් නොමැතිවීම, විවාහ වුවද එය අසාර්ථක වීම, සාහසික මරණයකට හිමිකම් කීම ආදී බොහෝ අසුබ ඵල ගෙනදෙන බව සෘෂි මතයයි.