Naifmvlog

Naifm vlog Gossip and News

ගුරුවරයාගේ නම සිහිකර පින් දී

විශේෂ ගමනක් යන විට එම ගමන සාර්ථක කරගැනීමට අප කවුරුත් කැමැතියි. එම ගමනේදී තමන්ට ගෞරව සැලකිලි ලැබීමටත්, තමාව දකින්නන් ප්‍රිය උපදවීමටත්, එම ගමනේදී සියලු බලාපොරොත්තු ඉටුකර ජය අත්කර ගැනීමටත්, ස්ත්‍රී – පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයම වශී වීමටත් මෙම මන්ත්‍රය ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මෙම මන්ත්‍රය කෙටි මන්-ත්‍රයකි. එහෙත් ප්‍රතිඵල වැඩිය. අකුරු අඩුවක් නැතිව ලියා ඇත. ඔබ මෙයින් විශ්වාසයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න.

නිතරම මන්-ත්‍ර භාවිත කරන විට මන්-ත්‍රය දුන් ගුරුවරයාගේ නම සිහිකර පින් දී භාවිත කරන්න. ප්‍රතිඵල වැඩිවන්නේත්, මන්-ත්‍ර සිද්ධිය ඇතිවන්නේත් එවිටයි. කාන්තාවන් මෙම මන්-ත්‍රය මතුරන විට කිලි නැති දවසක් තෝරා ගන්න.මන්-ත්‍ර කටයුතු කරන අවස්ථාවකදී අපි සැම විටම ඔබට කියා දෙන ගුරු උපදේශයක් ඇත. එනම් මතුරන විට සුබ දිනයක්, සුබ හෝරාවක්, රාහු කාලය මඟහැර තෝරා ගන්න. නැතිනම් ප්‍රතිඵල නැති වෙයි.මන්-ත්‍රය මතුරන අවස්ථාවල මස් මාංශ, කිලි-කුණු ආදියෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. ශබ්දනඟා මතුරන්න එපා. තෙලක් හෝ යන්ත්‍රයක් නම් එයට මතුරන හැම වාරයකදීම පිඹිමින් මතුරන්න. පාවහන් දමාගෙන මතුරන්න එපා. තවද බුලත් සපමින්, වටපිට බලමින්, වෙනත් අය සමඟ කතා කරමින් මතුරන්න එපා. මන්-ත්‍ර මතුරන විට සිත ඒකාග්‍රතාවයෙන් තබාගන්න.

එවිට මතු-රන මන්-ත්‍රවලින් අවශ්‍ය කාරණය ඉක්මනින් සිදුවෙයි. තවද අවශ්‍ය කාරණාව අනුව පුදපූජා තැබිය යුතුයි. වෙනත් කෙනකුට අවැඩක් කරන චේතනාවෙන් මන්-ත්‍ර ජීවම් කළොත් තමන්ට විනාශය ළංවෙයි. වැරැදි විදියට මන්-ත්‍ර භාවිත කරන අයට දියුණුවක් නැත. දරුවන්ට පවා රෝගාබාධ ඇති කරයි. එවැනි මන්-ත්‍රකරුවන්ගේ බිරිය අසනීපයෙන්ය. කුඩා දරුවන් රෝගී නිසා හැම විටම යන්ත්‍ර කරේ එල්ලා ඇත. ඉන්න හිටින්න හොඳ නිවහනක්ද නැත. දියුණුවක්ද නැත.නැකැත්වලට ගමන් යන ක්‍රම රාශියක් ඇත. පක්‍ෂියා රජ කරන වේලාව, දිව්‍ය වේලාව ආදිය වෙයි. සඳු, සිකුරු, ගුරු හෝරාව එයින් කිහිපයකි.

සමහර අවස්ථාවල සුබ හෝරාවේ ගමන් යන අයට තමන්ගේ කේන්දරයේ එම හෝරාවට අධිපති ග්‍රහයා දුර්වල නම් ප්‍රතිඵල අත් නොවෙයි.විශේෂයෙන් රාහු කාලය මඟහරවා ගතයුතුයි. අ-සුබ හෝරාවකින් (කුජ, ශනි වැනි) හෝරා ගමනකට සුදුසු නැත. කරදර, අනතුරු, සිත්තැවුල් ආදිය ඇති වීමට පුළුවන. තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතාවන් සිහිකර ගමන යන්න.ඔබ ගමන පිටත් වීමට පෙර මුහුණ සෝදාගන්නා මන්-ත්‍රය මුලින්ම ඉදිරිපත් කරමි. පිරිසුදු වතුර භාජනයකට මෙම මන්-ත්‍රය 21 වාරයක් මතුරාගන්න. මේවා ප්‍රතිපත්ති ගරුකව කළ යුතුයි.

මන්-ත්‍රය  ඕංප්‍රිය නාරි ප්‍රියං භගවතී ප්‍රියං – සුන්දරි මුනි මුනි තාරේ තාරේ – සර්වජන වශං කුරේස්වාහඃ
අතට මතුරන මන්-ත්‍රය අත පිරිසුදුව සෝදාගන්න. සුවඳ විලවුන් ටිකක් අතේ තවරාගන්න. එදිනට ම-රු සිටින දිශාවට පිටුපා මන්-ත්‍රය මතුරන්න. පාවහන් දමා මතුරන්න එපා. මන්-ත්‍ර සිද්ධිය ඇති නොවේ. සතියේ දිනවල ම-රු සිටින දිශා ඉරිදා උතුරු, සඳුදා වයඹ, අඟහරුවාදා බටහිර, බදාදා නිරිත, බ්‍රහස්පතින්දා දකුණ, සිකුරාදා ගිනිකොන, සෙනසුරාදා නැඟෙනහිර, ඊසානේ ම-රු නැත.

මන්-ත්‍රය  ඕං නමෝ පරාප දාර දාර පුරි පුරි ඒස්වාහඃ තමන්ගේ දකුණු අත සෝදා පිරිසුදුකර මතුරාගන්න. අත්දුටුවයි, සත්තයි.