Naifmvlog

Naifm vlog Gossip and News

සුබ පල වැඩියෙන් ලබාදෙන මෙම කාලයේදී

ජන්ම පත්‍රය සැකසීමේදී බොහෝවිට භාවිතයට ගනු ලබන්නේ විංසේත්තරී දශා ක්‍රමයයි. එනම් මිනිසකුගේ පරමායුෂ වසර එකසිය විස්සක් ලෙස සලකා නවග්‍රහයන් අතර එම වසර එකසිය විස්ස මහදශා ලෙස බෙදා වෙන්කිරීමයි.පසුව මෙම මහ දශා කාලය එම නව ග්‍රහයන් අතර අතුරු දශා ලෙසද කාලය බෙදා වෙන්කරයි.මහ දශා පිළිබඳව ජන්මියාගේ මහ දශා කාලය තුළ ලැබෙන පල විපාකයන් මෙන්ම අතුරු දශා කාලයන් තුළ ලැබෙන පල විපාකද පලාපල විග්‍රහයේදී ඉදිරිපත් කෙරෙයි.මහදශා පිළිබඳ සැලකීමේදී ජන්මියා උපත ලබන දශාවේ කොපමණ කාලය ගෙවී තිබේද, ඉදිරියට කොපමණ කාලයක් ඉතිරිව තිබේද යන්න සලකා බැලෙයි. ජන්ම පත්‍රයෙහි මෙය උපත ලද දශාවේ ඉදිරියට වර්ෂ මාස දින ප්‍රමාණයක් පවතින බව පැහැදිලිව දක්වා ඇත.තම ග්‍රහයන් අතර දශා බෙදී යන ආකාරය මෙලෙසය. රවි ග්‍රහයාගේ මහ දශා කාලය වසර 06කි. වසර දහයක් සඳු ග්‍රහයාගේ දශා කාලයට හිමිවේ. කුජගේ මහ දශා කාලය වසර 07කි. රාහු ග්‍රහයාට වසර 18 ක්ද, ගුරු ග්‍රහයාට වසර 16ක්ද ශනි ග්‍රහයාට වසර 19ක්ද මහ දශා කාලයක් හිමිය. බුධ ග්‍රහයාගේ මහ දශා කාලය වසර 17කි. වසර 07ක් කේතු ග්‍රහයාටද වසර 20ක් සිකුරු ග්‍රහයාටද මහ දශා කාලයක් හිමිවේ.මහ දශාව හා මහ දශාවෙහි ඉතිරි කාලය චන්ද්‍රස්පුථය අනුව සොයා ගැනීම පහසුය.

උපත ලැබූ නැකැතේ භක්තිය අනුවද මහ දශාවෙහි ඉතිරි දශා කාලය සොයා ගැනීමට හැකියාව ඇත. මහ දශාවෙන් හිමි තම ග්‍රහයන් අතර නැකැත් විසිහත බෙදී යයි.රවි ග්‍රහයාට කැති, උත්‍රපල් හා උත්‍රසල නැකැත් හිමිය. රෙහෙණ, හත හා සුවණ නැකැත් හිමිවන්නේ සඳුටය. මුවසිරස, සිත හා දෙනට නැකැත් කුජ ග්‍රහයාට හිමිය. රාහුට හිමිවන්නේ අද, සා, සියාවස නැකැත්ය. ගුරු ග්‍රහයාට පුනාවස, විසා සහ පුවපුටුප නැකැත් හිමිය. පුෂ, අනුර, උත්‍රපුටුප නැකැත් හිමි වන්නේ ශනි ග්‍රහයාටය. බුධ ග්‍රහයාට හිමිවන්නේ දෙට අස්ලිස හා රේවතී නැකැත්ය. අස්විද, මා, මුල නැකැත් කේතුටද බෙරණ, පුවපල්, පුවසල නැකැත් කිවි හෙවත් සිකුරු ග්‍රහයාටද හිමිය.මහ දශා කාලයක් තුළදී ජන්මියාට උදාවන පල විපාක ඉතා වැදගත් ලෙස ජීවිතය සඳහා අවධාරණය කර ගැනීම ජීවිත කාලයේ ආපදාවන්ට මුහුණදීමට ශක්තියක් ලබාදෙයි. ඒ ඒ මහ දශා කාලයක් තුළ ඇති වන අපලයක් උදෙසා කළ යුතු ප්‍රතිකර්මයක් අනුව කටයුතු කිරීමෙන් අපල උවදුරු භංගවී වාසනාව ජීවිතයට ළඟා කර ගැනීමට හැකියාව ඇත.රවි මහ දශා කාලය තුළ ජන්මියා වෙත සුබ පලවලට වඩා ලබා දෙන්නේ අසුබ පලය. ධන හානියට මෙන්ම තනතුරු අහිමි වීමට මෙන්ම පවුලේ සමඟියට බාධා ගෙන දීමට රවි මහ දශා කාලයේදී හේතුවෙයි.

අසම්මත අයුරින් හෝ තනතුරු ලබාගැනීම අනතුරු ළඟාවීම සිදුවේ. රවි මහ දශා කාලය තුළ ඇති වන අපල උපද්‍රව දුරු කර ගැනීමට රත්මල් පූජා කිරීම, පිත්තල මිශ්‍ර ආභරණ පැලඳීම, පිඩ සිදම්බරය යන්ත්‍රය පැලඳීම, ඉඹුල් ගසකට සාත්තු කිරීම සුදුසුය. පැලඳීමට යෝග්‍ය යයි සම්මත මැණික පද්මරාග මැණිකය.සඳු මහ දශා කාලයේදී පුරුෂයන්ට ස්ත්‍රී පක්ෂය නිසා ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. මෙම මහ දශා කාලය තුළ සුබ පල වැඩියෙන් හිමිවේ. සුහදශීලීව පී්‍රතිමත්ව කාලය ගෙවීමට හැකියාව ඇත. අනාගතය උදෙසා කෙරෙන ආයෝජනයක් සාර්ථක වෙයි. සමහර අවස්ථාවල සිත් රිදීම් ඇතිවීමද කලාතුරකින් සිදු වීමට හැකිය. සඳු මහ දශා කාලයේදී සිදුවන අපල උවදුරුවලින් මිදීමට සුදු පැහැති මල් පූජා කිරීම, මුතු ආභරණ පැලඳීම, තඹ ආභරණ පැලඳීම, නවග්‍රහ යන්ත්‍රය පැලඳීම, දිඹුල් ගසකට සාත්තු කිරීම සුදුසුය.කාන්තාවන් නිසා අපකීර්තියට පත්වීම, ඇසුරු කරන යහළු යෙහෙළියන් නිසා ගැටලු මතුවීමද, අනතුරුවලට මුහුණපෑමද අපල ලෙස දැක්වෙන කුජගේ මහ දශා කාලය සුබ පල අඩුවෙන් හා අසුබ පල වැඩියෙන් ලබා දෙයි. සුබ පල ලෙස ඉඩම්, යාන වාහන හා ධනය හිමිවීම, අපේක්ෂාවක් ඉටුවීම දැක්වීමට හැකිය. රතුමල් පූජා කිරීම, රතු මැණික් පැලඳීම, තඹ ආභරණ පැලඳීම, අභිසම්භිධාන යන්ත්‍රය පැලඳීම, කොලොන් ගසකට සාත්තු කිරීම කුජගේ අපලය සඳහා කළ යුතුය.

දුක් කම්කටොලු මෙන්ම පී්‍රතියද නොසිතූ දරු පල ලැබීම්ද රහ-සිගත සබඳතා වර්ධනයද අයුතු ලෙස ධනය උපයා ගැනීමද රාහුගේ මහ දශා කාලයේදී සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. නිවෙසේ සාමය බිඳ වැටීම, රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රධානීන් අමනාප වීම, මෙන්ම රෝගාබාධ ඇතිවීමද සිදුවේ. කලාතුරකින් යහපත් කාර්යයක් ලෙස විභාග තරග අපේක්ෂාවන් ජය ලැබීම සිදු විය හැකිය. රාහුගේ මහ දශා කාලයේ අපලවලින් මිදීම සඳහා යකඩින් තැනූ ආභරණ පැලඳීම වැටකේ ගසට සාත්තු කිරීම යහපත් බව දැක්වේ.කීර්තිය, ප්‍රශංසාව ලැබීම, රැකියා ලැබීම, පවුලේ සතුට, සමඟිය උදාවීම, නොසිතූ අයුරින් මුදල්, ඉඩම්, නිවාස, වාහන හිමිවීම රැකියා තනතුරු උසස්වීම, ගුරු මහ දශා කාලයේ සිදුවන්නාවූ යහපත් කරුණු කිහිපයකි. බොහෝ විට විවාහ කටයුතු සිදුවන්නේ ගුරුගේ මහ දශා කාලය තුළදීය. සුබ පල වැඩියෙන් ලබාදෙන ගුරු මහ දශා කාලයේදී ගුරුගේ අපල සඳහා කහ පැහැති මල් පූජා කිරීම, පුෂ්පරාග මැණික් පැලඳීම, අභිසම්භිධාන යන්ත්‍රය පැලඳීම, බෝ ගසකට සාත්තු කිරීම අපල දුරුවීමට සුදුසුය.බොහෝ දෙනා ශනිගේ මහ දශා කාලය පිළිබඳ බියක් දක්වයි. එහෙත් ශනි යහපත් ලෙස බලපාන අවස්ථා ඇත. මෙම දශා කාලය තුළදී උපදින දරුවන් වාසනාවන්තය. ධනය, රැකියා, ඉඩම්, දේපළ ලැබීම මෙන්ම උසස් අයගේ ප්‍රසාදයට ලක්වීමද මෙහිදී සිදුවේ. අසුබ අයුරින් ග්‍රහයන් පිහිටා ඇත්නම් ශනිගෙන් හිමිවන අයහපත් පල අනුව සිත්තැවුල්, පවුලේ හා මිතුරු මිතුරියන් අතර වාදභේද, නීති ගැටලු උදාවීම සිදුවේ. ශනිගේ අපලවලින් දුරුවීමට නිල් පැහැති මල් පූජා කිරීම, යකඩින් තැනූ ආභරණ පැලඳීම, නිල්මැණික් පැලඳීම නුග ගසකට සාත්තු සප්පායම් කිරීම වැදගත්ය. සෙනසුරාදා දිනයක අබ්බගාත අයකුට කැකුළු හාලින් පිසින ලද බත් සමඟ එළවළු වෑංජන සහිත කෑම වේලක් ලබාදීම ඉතා යහපත්ය.බුධගේ මහ දශා කාලය ඉතා යහපත් කාල වකවානුවකි.

සුබ පල වැඩියෙන් ලබාදෙන මෙම කාලයේදී බලාපොරොත්තු ඉටුවීම, ගරු සැලකිලි ලැබීම, සැප සම්පත් හිමිවීම, රැකියා ලැබීම, තනතුරු උසස් වීම, පෙම් සටන් ජය හිමිවීම, සිදුවන අතර බුධගේ අපලවලින් දුරුවීමට නාමල් පූජා කිරීම, තඹ මිශ්‍ර ආභරණ පැලඳීම, පච්ච පැහැති මැණික් පැලඳීම, විෂ්ණු නීල මණ්ඩල යන්ත්‍රය පැලඳීම, කොහොඹ ගසට සාත්තු කිරීම සුදුසුය.රුධිරය විසවීම නිසා ඇතිවන රෝග වැලඳීම, අර්ශස් රෝගයට හේතු වීම මෙන්ම දද කුෂ්ඨ වැනි රෝගාබාධයන්ට බොහෝවිට ගොදුරුවීමට සිදුවන්නේ කේතුගේ මහ දශා කාලය තුළදීය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල වර්ධනයක් සිදුවන මෙම කාලය තුළදී සුළු වශයෙන් රැකියා දියුණුව සිදුවේ. හදිසි අනතුරුවලට ලක්වීම මෙන්ම සැත්කම්වලට මුහුණපෑමටද සිදුවිය හැකි. අස්ථාන චෝදනා ලැබීමට සිදුවේ. සිතේ සතුට බොහෝ විට පලායයි. කේතුගේ අපලවලින් මිදීමට යකඩින් තැනූ ආභරණ පැලඳීම, වෛරෝඩි මැණික් පැලඳීම, විෂ්ණු අඝෝර යන්ත්‍රය පැලඳීම, කෙසෙල් ගසට සාත්තු කිරීම වැදගත්ය.සිකුරුගේ මහ දශාව ඉතාම වාසනාවන්ත මහ දශා කාලයක් ලෙස බොහෝ දෙනා සලකයි. සැබැවින්ම යහපත් මහ දශාවක් මත සිකුරු මහ දශාවේදී සිතෙහි සතුට වර්ධනය වේ. විවාහයක් සිදුවීම, නෑ හිතමිතුරන් ඇසුර වර්ධනය, රැකියා තනතුරු උසස්වීම, ධනය සැප සම්පත නිවාස ඉඩම් යානවාහන හිමිවීම වැනි යහපත් ප්‍රතිඵල හිමිවෙයි. මෙම කාලය තුළ බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා නොකළහොත් අනිසි ප්‍රතිඵල ජීවිතයට හිමිවී දුක් කරදර ඇතිවීමද වැළැක්වීමට නොහැකිය.සියලුම වර්ගයේ සුදු පැහැති මල් පූජා කිරීම, රිදී ආභරණ දියමන්ති පැලඳීම, නවනාථ යන්ත්‍රය පැලඳීම, කරඳ ගසට සාත්තු සප්පායම් කිරීම සිකුරුගේ අපලවලින් මිදීමට යහපත්ය.නවග්‍රහයන්ගේ මහ දශා කාලය තුළ සිදුවන සුබාසුබ එලෙසය. මෙම මහ දශාවල අතුරු දශා කාලයන්හි සුබාසුබ ඉදිරියේදී පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කරමි. ඔබේ උපන් දිනයට මහ දශා ඉතිරිය එකතු කර ගැනීමෙන් දැනට ඔබ උදාවී ඇති මහ දශා කාලය දැනගැනීම ඉතා පහසුය.