Naifmvlog

Naifm vlog Gossip and News

නිවැරදිව රෝස පැලයක් හදමු

රෝස කියන්නේ අලංකාරය මෙන්ම අලෙවිය පිණිස වවන මල් අතර ප්‍රමුඛ තැනක් හිමිවන මල් වර්ගයකි. රෝස වලට ඇති වැඩි කැමැත්ත නිසා මල් පැල ගෙනත් සිට වුවද ටික දවසක් යන විට මල් පැලය සරුවට නොවැඩිම, මල් හට නොගනිම, නොයෙකුත් රෝග වැළදිම නිසා වැනි කරුණු නිසා රෝස පැල වගාව ආසාර්ථක වෙයි. නමුත් ඔබ රෝස පැලයක් නිවැරදිව සාදාගන්නෙ කෙසෙද යන්න ගැන දැණුමක් තිබුණානම් ඉහත ගැටළු වලට විසදුම් සොයා ගැනිම පහසු වන අතර සාර්ථකව රෝස පැල නිරෝගිව පවත්වාගත හැකියි. ඒ සදහා පහත කරුණු ගැන ඔබත් අවධානය යොමුකරන්න.

පාත්තියක් සකසා පැළ සිටුවන්නෙ නම් මෙහිදි පාත්තිය සකසා ගැනිම ඔබ වැවිමට යන රෝස වර්ගය අනුව තිරණය වෙයි. ඒ අනුව පැළ ප්‍රමාණය අනුව හයිබ්‍රට් ට්‍රී රෝස සදහා, පැළ දෙකක් අතර පරතරය අඩි 03 ක් සිටිනසේ පාත්තිය සකසා ගත යුතුයි. ඔබ තෝරාගත් රෝස පැළ කුරු රෝස නම් එවා මිටි නිසා රෝස ගස් දෙකක් අතර පරතරය අඩියක් විය යුතුය. නැත්නම් ඔබ වැල් රෝස වගා කිරිමට තිරණය කර ඇත්නම් ගස් දෙකක් අතර පරතරය අඩි 10ක් සිටිනසේ පාත්තිය සකසා ගතයුතුයි.

මිට අමතරව පොළව මත රෝස පැලයක් සිටුවන විට අඩි 1 1/2 සහ 2 ප්‍රමණයේ වලක් සැදිය යුතු අතර පස් වගා භූමියෙන් මදක් ඉහලට වනසේ පස් ගොඩකර ජලය බැසයන සේ සැකසිය යුතුයි.

රෝස පැලයක් පොච්චියක සිටුවනවානම් මේහිදි ප්‍රමාණයෙන් විශාල පොච්චියක් තෝරාගැනිමට සැළකිලිමත් වන්න. ඊට අමතරව මැටිවලින් නිමවු පොච්චියක් නම් එය වඩාත් උචිත වේ. පොච්චියක පැලයක් සිටවු පසු දින 10ක් පමණ යනතුරු සේවන ලැබෙන සේ තබා, ජලයද දමන්න.

අවශ්‍ය වගා මාධ්‍ය සහ එය සකසා ගැනිම රෝස පාත්තියක නම් : ඔබ රෝස පාත්තියක වගා කිරිමෙදි වගා මාධ්‍ය ලෙස පස් කොටස් 1 ක්, කොළ පොහොර කොටස් ක්, හොඳින් දිරා ගිය ගොම කොටස් 1/2 ක්, වැලි කොටස් 1/2 ක්, ලෙස තෝරාගත යුතුයි.

රෝස පැළයක් පොච්චියක සිටුවනවානම්: මේ සදහා වගා මාධ්‍ය ලෙස ලොම් පස් කොටස් 1 ක්, කොළ කොටස් 1/3 ක්, දිරූ ගොම කොටස් 1/2 ක්, වැලි කොටස් 1/3 ක්, දැව අළු කොටස් 1/6 ලෙසයි.

ඊට අමතරව පොච්චිය පතුලේ සිදුරු කර ඒ මත වක්‍ර උළු කැට තබාඒ මත බොරළු තට්ටුවක් අතුරන්න. ඊට ඉහලින් වියලි කොළ තට්ටුවක් අතුරා ඉහත සාදාගත් වගා මිශ්‍රණයෙන් පොච්චිය පුරවා පැළය සිටුවන්න.

රෝස වලට හැදෙන රෝග සහ පීළියම් කළුපුල්ලි රෝගය – රෝස ගසට වැළදෙන ප්‍රධාන රෝග අතරින් කළුපුල්ලි රෝගය වැදගත්ය. මෙම අවස්ථාවේදි පත්‍ර කහ පාටවිම, කළු පුල්ලි ඇතිවීම, රෝග ලක්ෂණ වන අතර වර්ෂාවත් සමග රෝගය පැතිර යයි. මේ සදහා පීළියම් ලෙස ප්‍රොපීනොබ්, අඩංගු දිලීර නාශකයක් හෝ බීනොවිල් අඩංගු නාශකයක් යෙදීමෙන් එය පාලනය කරගත හැකියි

පසු මැරිමේ තත්වය – මෙහිදි මුල සිට ඉහලට කළුපාට වන අතර තෙතමනය අධිකවිම නිසා සිදුවේ. මලෙස කළුපැහැ ගැන්වු අතු කපා ඉවත් කිරීම වඩාත් සුදුසුයි.

සුදු පුස් රෝගය – මෙම තත්වයේදි ළපටි පත්‍ර අතු හා පිපීගෙන එන පොහොට්ටුවල කළු පුල්ලි සළකුණු දැකිය හැකි අතර පසුව ක්‍රමයෙන් මෙය කහ පැහැයට හැරෙනු දැකිය හැකියි. මේ සදහා බිනොමල් අඩංගු රසායනයක් යෙදීමෙන් මර්ධනය කලහැකි වේ.

කූඹින්ගෙන් සිදුවන හානි සදහා – කූඹින්ගෙන් ද රෝස වගාවට හානි සිදුවන බව ඔබ දන්නවාද? මෙහිදි කූඹීන් විසින් කොළවල යුෂ උරා බීම නිසා ගස් ඉතා ඉක්මනින් විනාශ වේ. මේ සදහා ගසට උරා ගන්නා පළිබෝධයක් ඉසීම මගින් මේ තත්වය මර්ධනය කල හැකි වේ.

පිටි මකුණා – මෙම තත්වය යටතේදි මෙම කෘමියා පත්‍රවල යටි පැත්තේ යුෂ උරා බොන අතර සුදු පැහැති පවුඩර් විශේෂයක් ලෙස මෙය දැකගත හැකියි. පළිබෝධයක් යෙදීම මගින් පාලනය කළ හැකිය.

කොරපොතු කෘමියා – මේ කෘමියා පරණ අතු මත හා මුල් මත ජීවත් වෙමින් රෝස පැළය විනාශ කිරිමට කටයුතු කරයි. මේ සඳහා සාමාන්‍යය පළිබෝධ නාශකයක් යෙදීමෙන් මර්ධනය කල හැකි වේ. මීට අමතරව කුරුමිණියන්, කුඩා පණු විශේෂ, දළඹුවන්, යුෂ උරාබොන කෘමීන්, මයිටයින් මර්දනය සදහා කෘමිනාශක යොදා පාලනය කල හැකිය.